1. 2020. november 4-én megjelent a 239. számú Magyar Közlönyben a biológiai rendelet SARS-CoV-2 vírussal kapcsolatos módosítása.

2. Mai napon (2020.11.12.) jelent meg a Kormány 487/2020. (XI. 11.) rendelete a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról. Eszerint a veszélyhelyzet ideje alatt nem kell alkalmazni az 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át (távmunkavégzés eltérő munkavédelmi szabályai), valamint megjelent annak kötelezettsége, hogy távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel megválaszthatja.

3. 2020. november 10-én Parlament elé benyújtott, még el nem fogadott “saláta törvény” pedig a következőket tartalmazza:

felnőttképzési törvény tervezett módosítása a 62-64. oldalon, többek között a következő tervezett változással:

„1. belső képzés: az olyan oktatás és képzés, amelyet a munkáltató

a) nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,

b) – a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés kivételével (ide nem értve a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdése szerinti oktatást) – összesen hat óra időtartamot meghaladó mértékben, … szervez.”

munkavédelemi törvény tervezett módosítása 10-12. oldalon (munkavédelmi bírsággal kapcsolatos tervezett változások).