A Munkavédelmi Kft. a hatályos jogszabályok előírásai alapján a következő munkaeszköz felülvizsgálatokat vállalja:

1. Üzembe helyezést megelőző vizsgálatok

1.1. Veszélyes munkaeszközök

A vizsgálatok alapja: 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény 21. § (továbbiakban: Mvt.).
Az üzemeltető munkáltatónak a veszélyes munkaeszköz üzemeltetését írásban kell elrendelni (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés). A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

1.2. Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök

A vizsgálatok alapja: 14/2004. (IV.19) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 4. §. (továbbiakban: Meszk.)
A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől – a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint – ha a munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési munkát – a használatba vétel előtt a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről ellenőrző felülvizsgálat keretében meg kell győződni.

2. Időszakos vizsgálatok

2.1. Veszélyes munkaeszközök

A vizsgálatok alapja: Mvt. 23. §.
A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.

2.2. Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök

A vizsgálatok alapja: Meszk 4. §.
Időszakos ellenőrző felülvizsgálat alá kell vonni a Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszközöket, amelyek a használat során bekövetkező elhasználódás vagy egyéb ok miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhetnek elő.

A Munkavédelmi Kutató és Tanácsadó Kft. a vizsgálatok során elemzi, hogy a munkaeszköz megfelel-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a rá vonatkozó követelményeket. Megvizsgáljuk, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások. A vizsgálat megállapításait, a szükséges intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzítjük, valamint a vizsgált munkaeszköz jól látható részén a felülvizsgálat elvégzéséről tájékoztató matricát helyezünk el.