• Tűzvédelmi szabályzat készítés
 • Tűzriadó Tervek készítése, karbantartása
 • Tűzveszélyességi osztályba sorolások elkészítése.
 • Tűzvédelmi dokumentációk pontosítása, naprakész állapotban tartása.
 • Alkalmazottak évenkénti kötelező oktatása, dokumentálása.
 • Új belépő dolgozók oktatása, dokumentálása.
 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás megszervezése.
 • Alkalomszerű tűzvédelmi tevékenység engedélyezése.
 • Beruházások tűzvédelmi tervfejezetének felülvizsgálata.
 • Tűzvédelmi eszközök ellenőrzése, javíttatásuk, vagy cseréjük lebonyolítása.
 • Tűzvédelmi felszerelések nyilvántartásának elkészítése, vezetése
 • Szervezeti egységek hatósági ellenőrzésére történő felkészítés.
 • Hatósági ellenőrzéseken a megbízó érdekképviselete.
 • Tűzvédelmi hatóság használatba vételi eljárások szervezése.
 • Tűzvédelemmel kapcsolatos számlák véleményezése, auditálása.
 • Tűzjelző és oltórendszerek terveinek véleményezése.
 • A telepített rendszerek folyamatos ellenőrzése.
 • Kapcsolattartás a Tűzvédelmi Hatóságokkal.
 • Tűzvédelmi helyzetről éves jelentés készítése.
 • Tűzvédelmi kérdésekben szakmai állásfoglalás készítése.
 • Tűzesetek kivizsgálásában való részvétel.
 • A megelőzés érdekében új megoldások kidolgozása.
 • Tűzvédelmi értekezleteken való részvétel.