A “kizárás/kitáblázás” speciális műveleteket és eljárásokat jelent, melynek során a javítási és karbantartási munkálatok alatt a dolgozók védelme érdekében kizárják a gépek és berendezések váratlan energia alá kerülését vagy működésbe lépését, illetve az ártalmas energia felszabadulását.

A Munkavédelmi Kft. vállalja a kizárási/kitáblázási műveletek és eljárások kidolgozását az alábbiak szerint.

Cél: Az Ártalmas Energiák (mechanikus, elektromos, hidraulikus, pneumatikus, vegyi és termikus energiák) ellenőrzése gépek és berendezések karbantartásakor, javításakor, ezzel a balesetek és sérülések megelőzése.

Folyamat: A gépek és berendezések karbantartásakor, javításakor olyan kizárásokkal/kitáblázásokkal járó speciális műveletek és eljárások alkalmazása, melyek a dolgozók és a hatókörzetben tartózkodók védelme érdekében kizárja a karbantartott eszköz váratlan energia alá kerülését, működésbe lépését vagy a tárolt energia felszabadulását.

Érvényességi terület: Javítási vagy karbantartási munkák olyan gépeken, amelyek váratlanul működésbe léphetnek, energiahatás alá kerülhetnek, vagy tárolt energiákat szabadíthatnak fel és ezzel sérüléseket okozhatnak.

Munkafolyamat:

1. Karbantartási tevékenységek elemzése

– tervezett (napi/heti/havi/éves) és ad hoc karbantartások,
– saját és külső vállalkozó által végzett karbantartások,
– egyénileg és csapatban végzett karbantartások,
– rövid idejű és több műszakban végzett karbantartások,
– karbantartás közbeni tesztüzemek vizsgálata.

2. A jelenleg alkalmazott kizárások/kitáblázások, hatályos intézkedések átvilágítása

– használatban lévő lezáró és kitáblázó eszközök megfelelőségének,
– a végrehajtott feladatok és a kapcsolódó hatáskörök vizsgálata.

3. Energia Ellenőrző Eljárások készítése

Energia Ellenőrző Eljárások készítése a gépek energia ellátásról történő lekapcsolására, és az energia-leválasztó eszközökre megfelelő lezáró vagy kitáblázó eszközök kihelyezésére a váratlan energiahatás létrejöttének, illetve a tárolt vagy potenciálisan újrahalmozódó energiák működésbe lépésének megakadályozására.

Ezek az eljárások megvilágítják, hogy a dolgozóknak mit kell tudniuk és tenniük az ártalmas energia hatékony ellenőrzése érdekében, amikor gépeket javítanak vagy karbantartanak. Ha ez az információ azonos a munkahelyen használt különféle gépek esetében, akkor egyetlen energia ellenőrző eljárás is elégséges. Például hasonló gépekre (azok, amelyek ugyanolyan típusú és nagyságrendű energiát használnak), melyekre ugyanolyan vagy hasonló típusú ellenőrző intézkedések vonatkoznak, egyetlen eljárás terjedhet ki. Külön energia-ellenőrző eljárásokat kell kifejleszteni, amennyiben több változtatható körülmény áll rendelkezésre a munkahelyen, mint például többszörös energia források, különböző energia csatlakozások, vagy különféle folyamat vezérlések, amelyeket a dolgozóknak követniük kell, hogy lezárják a gép különböző részeit.

Az energia ellenőrző eljárások tartalmazzák a hatáskört, célt, jogosultsági szabályokat és technikákat, melyeket a dolgozók használni fognak az ártalmas energia források ellenőrzése során, és azokat az eszközöket is, melyeket a teljesítés kikényszerítésére fognak alkalmazni.

Ezen eljárások az alábbi információkat nyújtják a dolgozók számára:

– Egy megállapítást arról, hogyan kell használni az eljárásokat;
– Meghatározott eljárási lépéseket gépek lezárására, elszigetelésére, elrekesztésére és megerősítésére;
– Meghatározott lépéseket a lezáró/kitáblázó eszközök biztonságos elhelyezése, eltávolítása és áthelyezése érdekében, és a lezáró/kitáblázó eszközök felelőseinek azonosítása érdekében; és
– Meghatározott követelményeket gépek tesztelésére a lezáró és kitáblázó eszközök, vagy más energia ellenőrző intézkedések hatékonyságának meghatározására és igazolására.

4. Képzés

Kétszintű, specifikus képzés az Energia Ellenőrző Eljárásokról, beleértve az energia ellenőrző eszközök biztonságos felhelyezését, használatát és eltávolítását:
– a “meghatalmazott”, és
– az “érintett” dolgozók számára.

A “meghatalmazott” dolgozók azok, akik az energia-ellenőrző eljárások végrehajtásáért és a javítási vagy karbantartási tevékenységek elvégzéséért felelősek.

Az “érintett” dolgozók azok a személyek (általában gépkezelők vagy használók), akik működtetik a szóban forgó gépeket, vagy azok a személyek, akiknek a munkaterületén javítási vagy karbantartási tevékenységet végeznek.

5. Ellenőrzés

Az eljárásokat bevezetés után és időszakosan (legalább évente) ellenőrizni kell, annak érdekében, hogy betartsák azokat és hatékonyak maradjanak az ártalmas energiák dolgozókat érő expozíciójának megakadályozásában.