Pszichoszociális kockázatok felmérése, értékelése

 

A Munkavédelmi Kft., a munkavédelemről szóló törvény előírásainak megfelelően, vállalja a pszichoszociális kockázatok felmérését és értékelését, amely magában foglalja:

  1. a lehetséges veszély és ártalom azonosítását;
  2. a pszichoszociális tényezők értékelését;
  3. javaslatokat kidolgozását szükség szerint a pszichoszociális kockázatok csökkentésére;
  4. a kockázatértékelési dokumentáció elkészítését.

Az alkalmazott módszer

Nemzetközi ajánlások alapján kidolgozott kérdőív, az alábbi főbb fejezetekkel:

1. Feladatkör, szerepzavar

Ebbe a csoportba tartozó kérdések azt vizsgálják, hogy a dolgozó tisztában van-e az elvárásokkal, a kötelességeivel, felelősségével. Tudja-e hogyan illeszkedik a szervezet egészébe saját csoportjának a munkája.
Erre a kérdéskörre adott magas pontszám azt jelzi, hogy a dolgozó nincs tisztában a jogaival és kötelességével, a munkáltatónak világossá kell tennie a jogokat, követelményeket.

2. Kontroll – irányítás – beleszólás a munka végzés menetébe

Ezek a kérdések azt vizsgálják, hogy a dolgozó beleszólhat-e abba, mi módon végzi munkáját, van-e lehetősége a munkamódszer megválasztására, illetve elegendő információval rendelkezik döntéseihez.
A magas pontszám jelzi, hogy a dolgozónak nincs lehetősége, hogy maga válassza meg a munkamódszereit, avagy a technológia ezt nem teszi lehetővé.

3.Munkahelyi szociális kapcsolatok

Kapcsolatok
Milyen a kapcsolat a munkatársak, illetve a munkatársak és a vezetőség között? Milyen a kapcsolat a vezetőség és a felső vezetés között?

Támogatás, személyes integritás
Megfelelő támogatást kap-e a dolgozó feletteseitől vagy kollégáitól a problémák megoldásához? Számíthat-e kollégái, főnöke támogatására probléma esetén? Elismerik-e a jó munkát, vagy csak a hibázás miatt szólnak? Érezhető–e feszültség, Mennyire érzi magát kiszolgáltatva a dolgozó?
A magas pontszám a vezetői és munkatársi támogatás problémáit, esetleg feszültséget jelez.

4. Követelmények – igénybevétel

Ezek a kérdések azt vizsgálják, hogy a munkára adott határidők reálisan teljesíthetők, milyen pihenő idők állnak rendelkezésére, illetve mennyire jellemző a túlmunka.
Ha magas a pontszám, az azt jelzi, hogy magas az igénybevétel, és nagy az időnyomás.

5. Munkakörnyezet

Fizikai munkakörnyezet, munkaeszközök állapota. Megbízhatóság, használhatóság, karbantartás vagy javítás problémái mind a munkaeszközök mind az adottságok terén.
Ha magas a pontszám, az azt jelzi, hogy a munkakörnyezet problémás

A stressz felmérő kérdőíven minden kérdésnél három-fokozatú skálát alkalmaztunk. A skála értékek 1-3-ig terjednek. Annál magasabb stressz értéket mérünk, minél magasabb a kapott pontszám.
A kérdőív értékeiből mátrixot lehet képezni, ahol a stressz mérték jelenti a súlyosságot, és az előfordulás gyakorisága a valószínűséget.

A kockázatértékelés tervezett folyamata

  • Indító értekezlet a vállalat kijelölt képviselőivel. Tájékoztatás a tervezett tevékenységekről, a kérdőívek átadása.
  • Helyszíni bejárások, információk gyűjtése.
  • A kitöltött kérdőívek és az információk értékelése.
  • Konzultáció a foglalkozás-egészségügyi orvossal.
  • Kockázatértékelési dokumentáció elkészítése.