2020. május 4.-n, a Magyar Közlöny 98. számában megjelent 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet szerint: 

A következő, munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig elhalaszthatóak:

  • időszakos biztonsági felülvizsgálat,
  • időszakos ellenőrző felülvizsgálat,
  • a villamos berendezések esetében a szerelői ellenőrzés, a szabványossági felülvizsgálat, az időszakos ellenőrző felülvizsgálat,
  • emelőgép szerkezeti és fővizsgálat,
  • hegesztő berendezés és biztonsági szerelvény időszakos ellenőrzése.

A veszélyhelyzet idején lejáró, a munkavégzés során egyes tevékenységek végzéséhez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt – amennyiben azok végrehajtása a fennálló veszélyhelyzettel összefüggésben kialakult körülmények következtében aránytalan nehézségbe ütközik –az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatát, karbantartását nem kell végrehajtani.

Az üzemeltetői ellenőrzéseket – amennyiben jogszabály annak végrehajtására hosszabb időt határoz meg – legalább havonta egy alkalommal végre kell hajtani a tűzoltó készülékek, fali tűzcsap, vízforrás, beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés, biztonsági és irányfényvilágítás, hő és füst elleni védelem, biztonsági tápforrás (dízel aggregátor és akkumulátor) esetén.

Mindez nem vonatkozik az érintett műszaki berendezés, készülék, szerkezet meghibásodásának elhárításával, javításával, folyamatos készenlétben tartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségre.

Az elmaradt időszakos felülvizsgálat, karbantartás végrehajtására az arra kötelezettnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell.

Hatályos 2020. május 5-től.