Veszélyes anyagok használatából származó kockázatok becslése

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet alapján az alábbi feladatokat elvégzését vállaljuk:

  • a veszély azonosítása
  • az expozíció-hatás (koncentráció / dózis-hatás) összefüggés elemzése
  • az expozíció becslése a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése
  • javaslatok összeállítása a kockázatok csökkentésére

A kockázatok becslése során vizsgáljuk továbbá:

  • a biztonsági és higiéniai felszereltséget
  • a veszélyes anyagok és hulladékok gyűjtési és tárolási módját
  • a munkakörülményeket és az egyéni védőeszközök használatát