A Magyar Közlöny 218. számában megjelent az emberi erőforrások minisztere 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a következő, 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) Az olyan optikai sugárzást kibocsátó berendezés üzembe helyezését, amelynek ipari vagy egészségügyi tevékenységre történő használata során a munkavállalót az 1. vagy a 2.  mellékletben meghatározott határérték 75%-át meghaladó expozíció érheti, a munkáltató köteles bejelenteni a telephely szerinti sugár-egészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal).

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés kötelező adattartalma:

  1. a) a munkáltató neve, székhelye, telephelye,
  2. b) a tevékenység megnevezése,
  3. c) az alkalmazott berendezés által kibocsátott optikai sugárzás jellemzői,
  4. d) a számított vagy mért expozíció értéke, és
  5. e) az expozícióval érintett munkavállalók száma.

(3) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti tevékenységek vonatkozásában készített kockázatértékelést a kormányhivatalhoz köteles jóváhagyásra benyújtani. A kormányhivatal a kockázatértékelést az 5–8. §-nak történő megfelelés esetén jóváhagyja.

(4) Az e rendeletben foglaltak megtartását a kormányhivatalok ellenőrzik.”

A rendelet 2017. január 5. napján lépett hatályba.