png_01A Munkavédelmi Kft., a munkavédelemről szóló törvény előírásainak megfelelően, vállalja kockázatértékelés elvégzését, amely magában foglalja:

  1. A munkafolyamatok, a munkahelyek és a – hatósági felügyelet alá nem tartozó – munkaeszközök vizsgálatát;
  2. A veszélyek azonosítását, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kialakulási lehetőségeinek feltárását, a kockázatok értékelését;
  3. A szervezeti, irányítási rendszer és folyamatok működésének – mint kockázati tényezőnek – az átvilágítását a fentiekkel összefüggésben,
  4. A kockázatok csökkentésére vonatkozó javaslatok kidolgozását.

A Munkavédelmi Kft., az általa elvégzett munkahelyi kockázatértékelés hatósági ellenőrzése során, térítésmentes képviseletet vállal.

A Munkavédelmi Kft. vállalja, az általa elvégzett munkahelyi kockázatértékelés törvény szerinti három évenkénti elvégzését, indokolt esetben történő vagy soron kívüli felülvizsgálatát.

A Munkavédelmi Kft., igény esetén vállalja a teljes körű munkavédelmi jogszabályi megfelelőségi vizsgálat elvégzését is.